444 0 769

Dr. Dt. Desen Karabağlar

1988 Akhisar doğumludur. Lise öğrenimini Akhisar Anadolu Lisesi ?nde derece ile tamamlamış, 2005 yılında girdiği Marmara Üniversitesi Diş Hekimliği Fakültesi?nden 2010 yılında derece ile mezun olmuştur. Aynı yıl Marmara Üniversitesi Sağlık Bilimleri Enstitüsü Ortodonti Doktora programına kabul edilmiştir. 2015 yılında "Süper kaygan özellik gösteren elmas benzeri karbon nanopartikülleri ile kaplanmış ortodontik tel, konvansiyonel braket ve kendinden bağlanan braket kullanımının diş hareketinde sürtünmeyi azaltıcı etkisinin karşılaştırılmalı olarak değerlendirilmesi" konulu doktora tez çalışmasını başarılı şekilde tamamlamış, Ortodonti Uzmanı unvanına hak kazanmıştır. Türk Diş Hekimleri Birliği, Türk Ortodonti Derneği(TOD), European Orthodontic Society (EOS), American Association of Orthodontists(AAO) üyesi olup, şeffaf plaklarla ortodontik tedavi (Invisalign), lingual ortodontik tedavi (Incognito, dişlerin iç tarafından tel takılması), şeffaf ve metal braketlerle sabit ortodontik tedavi, hareketli/fonksiyonel çene ortopedisi ve obstrüktif uyku apnesi tedavi uygulamaları yapmaktadır.