444 0 769

Dr. Oya Kabasakal

İzmir doğumludur. ilk orta ve lise öğrenimini İzmir'de tamamlamış olup, Hacettepe  Tıp Fakültesi 1987 mezunudur. Rize'de mecburi hizmeti sonrasında, Cerrahpaşa Tıp Fakültesi' nde Anesteziyoloji ve Reanimasyon uzmanlık eğitimini bitirdi. Kliniğimizde tam teşekküllü ameliyathane ve monitörizasyon koşulları mevcut olup çocuk ve erişkin hastalar için gerekli sedasyon ve genel anestezi işlemleri Dr. Oya Kabasakal tarafından uygulanmaktadır.