444 0 769

Konservatif Diş Tedavisi

Dolgu yapılırken önce diş, dolgu için hazırlanır, çürük ve hasarlı kısım uzaklaştırılır. Daha sonra hem estetik hem de dayanıklılık bakımından her geçen gün gelişen materyallerle diş doldurulur. Dezenfekte ve silan işlemi yapılarak doldurulma işlemi yapılır. Çok fazla madde kaybı olan dişlerin tedavisinde kullanılan bu dolgular ölçü alındıktan sonra laboratuvarda hazırlanır. Kompozit dolgulara göre daha estetik daha dayanıklıdırlar.

Diş Çürüğü Nedir?
Diş çürüğü, basit tanımıyla, çoğunlukla dişin en dış sert dokusu olan mine,onun altındaki  dentin ve zaman zaman da kök yüzeyini örten sement dokusunun yıkılması olayıdır. Genellikle karbonhidratlı yiyeceklerin  (şeker ve nişasta, kola ve benzeri gazlı şekerli içecekler, kek çikolata vb.) özellikle yapışkan gıdaların diş yüzeyinde uzun süre kalması edeniyle oluşmaktadır. Ağızda yaşamakta olan bakteriler bu gıda artıklarıyla beslenmekte ve sonuç olarak ağızdaki mikroorganizmalar yardımıyla asit üretilmektedir. Bir süre sonra, bu asit ortam yukarıda adı geçen diş sert dokularını parçalayıp yıkımına neden olmakta ve diş çürükleri oluşmaktadır. 
Çürük Oluşumu Nasıl Önlenebilir?
Florlu bir diş macunu ile dişler günde en az iki kez 3 dakika hekiminizin önerdiği şekilde fırçalanmalıdır. Her gün dişlerin araları diş ipliği veya ara yüz fırçası ile temizlenmelidir. Besin değeri olan gıdalar tüketilmeli ve öğün aralarında bir şey yememeye özen gösterilmeli. Diş hekimi ile görüşülüp özellikle azı dişlerinin koruyucu bir malzeme ile örtülenerek korunmasına ihtiyaç olup olmadığı belirlenmelidir. Ağız içi muayene yapılması için diş hekimi en az 6 ayda bir ziyaret edilmelidir. 
Amalgam Dolgular Güvenlimidir?
Evet. Diş dolgu materyali olarak tüm dünyada hemen hemen 100 yılı aşkın bir süredir kullanılmaktadır. Amalgam dolgularla, tıbbi hastalıkların ortaya çıkması arasında gerçek bilimsel kesin bir kanıt gösterilememiştir. Bu sebeple, amalgam dolgular, hastaların tedavisinde güvenle kullanılan bir malzeme olarak güncelliğini sürdürmektedir.
Amalgama Karşı Alerji Gelişebilir mi?
Amalgam dolgulara alerjisi olan çok az sayıda birey görülmüştür. Bu nadir durumlarda, cıva alerjik reaksiyona neden olmaktadır. Amalgam alerjisi belirtileri tipik bir cilt alerjisine benzer. Gerçek amalgam alerjisi olan bireylerin ailelerinde de metal alerjisi olanlar görülebilir. Alerji tanısı konulmuşsa, başka alternatif bir dolgu materyali seçilmelidir.
Diş Renginde Dolgu Malzemeleri Varmıdır?
Evet. Kompozit rezinler diş renginde materyaller olup (cam ve reçineden oluşan) dolgu ve kırık diş tamiri için kullanılabilirler. Diş renginde olduklarından, doğal dişlerden ayırt edilmeleri güçtür. Genellikle, estetiğin önemli olduğu ön diş dolgularında tercih edilirler. Arka bölgelerde, çürüğün derinliğine-genişliğine ve yerine göre de uygulanırlar. Ancak amalgam dolgulardan daha pahalı dolgu malzemeleridir.
Venerler Hangi Durumlarda Uygulanır?
* Diş renklenmeleri, 
* Mine defektleri (doku kayıpları vb.), 
* Diastema varlığı ( dişler arasındaki artmış mesafeler), 
* Malpoze dişler (ağız içindeki konumu bozulmuş), az miktarda rotasyona uğramış (uzun ekseni etrafında dönmüş), ortodontik tedavi  gerektirmeyen durumlarda, 
* Kötü estetik restorasyonların varlığı, kompozit restorasyonlarla iyi estetiğin sağlanamadığı durumlarda, porselen vener uygulaması uygun tedavi seçeneklerinden bir tanesidir. 
Venerlerin Avantajları Nelerdir?
*Doğal diş görüntüsü sağlanabilir.
*Dişeti porselen venerlerle çok iyi uyum sağlar.
*Porselen venerler renklenmeye karşı çok dirençlidir.
*Dişlerin rengi ve şekli çok az bir preparasyonla düzeltilebilir. Kuronlamaya oranla çok daha konservatif bir restorasyon şeklidir.12. Venerlerin dezavantajları nelerdir? 
*Kompozit rezin restorasyonlara oranla daha pahalıdırlar. 
*Porselen venerlerin tamiri mümkün değildir. Bazı durumlarda kompozit venerler tamir edilebilirler. 
*Ağız hijyeni iyi olmayan hastalarda uygulanmaları doğru değildir. 
*Uygulama süresi kompozit restorasyonlara oranla daha fazladır. Hastaların en az 2 kere muayenehaneye gelmeleri gerekmektedir. 
Amalgam ve Kompozit Dolgulara Natif Dolgular Var mıdır?
Evet. Son zamanlarda, özellikle arka grup dişlerde kullanılan estetik restoratif materyaller ve tekniklerle ilgili önemli gelişmeler olmaktadır. Önceleri, bu dişlerde çeşitli nedenlerle oluşmuş kavitelerin onarımı için amalgam, döküm altın ve metal destekli  seramik inley/onley restorasyonların en uygun seçenekler olduğu düşünülmekteydi. 
Ancak bu tip restorasyonların estetik olmaması, hastaların ve hekimlerin kompozit rezin ve porselen restorasyonlar üzerinde yoğunlaşmasına neden olmuştur. İnleyler, çürük veya travma sonrası çok fazla madde kaybına uğramış arka dişlerin konservatif bir şekilde restore edilmesini sağlayan tedavi yöntemlerinden birdir. Kompozit ve amalgama alternatif dolgulardır. Kavitelerinin hazırlanması esnasında çok fazla madde kaybı oluşturulmadığı için geleneksel kuron uygulamalarına göre daha konservatif (koruyucu) bir yöntemdir. Profesyonel diş laboratuarlarınca hazırlanan bu restorasyonlar, daha sonra özel adezivlerle (yapıştırıcı) dişe yapıştırılırlar. İnleylerin dişe yapıştırılmasından sonra diş dokusunu güçlendirdikleri de bilinmektedir.