444 0 769

Ağız, Diş ve Çene Hastalıkları Cerrahisi

Ağız çene cerrahisi, ağız çene ve yüz bölgesindeki hastalıkların tedavisi ile ilgilenen bilim dalıdır.
 
Bu bölümümüzde;
 
Gömük ve yarı gömük 20 yaş dişlerin çekimi,
 
Çene eklemine ait hastalıkların tedavisi,
 
Çenelere ait apse, kist, tümör ve diğer patolojik oluşumların tedavisi,
 
Kök ucu rezeksiyon işlemleri,
 
Ortodontik amaçlı gömük dişlerin sürdürülmesi,
 
Protez yapımına engel teşkil eden sert ve yumuşak doku cerrahi işlemleri,
 
Daha önceki diş çekimlerinden ve operasyonlardan kalan tüm kök ve diğer yapıların çıkartılması,
 
Çenelere ve dişlere ait kırıkların tedavisi,
 
Travmatik yaralanmaların çenelere ait tedavileri, (düşme, trafik kazaları, spor yaralanmaları vb.)
 
Diş-Çene kapanış bozukluklarının tedavileri
 
Çevre yumuşak doku ve tükrük bezlerine ait patolojilerin tedavileri,
 
Büyüme ve gelişim sırasında oluşan iskeletsel, çene bozukluklarının tedavisinin cerrahi olarak düzeltilmesi amacıyla ortognatik cerrahi yöntemleri ile hastaların normal çene ilişkilerin, bununla birlikte hastaların estetik ve fonksiyonel görünümleri sağlanması,
 
Ağız diş çene cerrahisi tedavisinin ilgi alanına girer.